7 tuổi đoạt được núi cao nhất Huế

Núi Kim Phụng nằm ở xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, là ngọn núi cao nhất Huế, với 432 m.

Hình tượng núi Kim Phụng được vua Minh Mạng chọn  khắc vào Chương đỉnh năm Minh Mạng thứ 17, 1836. Còn sau này, trong chiến tranh, đây là một trong những nơi Thành ủy Huế trú đóng.

 

Theo: https://khachsanthanhdong.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *