Miếu nổi 300 tuổi ở Sài Gòn

Ngay cổng chính vào miếu là tượng rồng chầu theo thế “lưỡng long tranh châu”.

Sử sách không ghi rõ miếu xây dựng từ khi nào, tuy nhiên theo người dân, ước chừng thời kì dựng miếu vào đầu thế kỷ 19. Tương truyền, một người đàn ông chài lưới trên đoạn sông này đã lưới phải xác một phụ nữ. Ông đem chôn lên cù lao rồi lập một miếu nhỏ để thờ. Từ đó cuộc sống của ông khấm khá hơn. Những người dân, chủ ghe thuyền sau đấy tới đây cầu phúc. Dần dà, họ dựng lên ngôi miếu khang trang thờ Ngũ Hành, Long Mẫu. 

Info: https://khachsanthanhdong.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *