Ngôi chùa hơn trăm tuổi cho khách đứng trên lá sen

Chùa Phước Kiển (huyện Châu Thành, Đồng Tháp) có diện tích khoảng 5.000 m2, nằm giữa vùng đồng nước. Trụ trì Thích Huệ Từ cho biết, ngôi chùa ban sơ chỉ là một am nhỏ được xây dựng thời vua Thiệu Trị. Năm 1966, chùa sập sau một trận bom, phải xây dựng lại gần như toàn bộ.

Phước Kiển thường được người dân gọi là chùa Lá Sen. Phía trước và sau chùa có nhị ao sen có lá to như những cái nia. Theo trụ trì, loài này được gọi là sen vua, mọc nhiều ở vùng rừng Amazon (Nam Mỹ). Cây nổi tiếng do tài năng chịu đựng sức nặng từ 50 kg tới 100 kg.

Chùa Phước Kiển (huyện Châu Thành, Đồng Tháp) có diện tích khoảng 5.000 m2, nằm giữa vùng đồng nước. Trụ trì Thích Huệ Từ cho biết, ngôi chùa ban sơ chỉ là một am nhỏ được xây dựng thời vua Thiệu Trị. Năm 1966, chùa sập sau một trận bom, phải xây dựng lại gần như toàn bộ.

Phước Kiển thường được người dân gọi là chùa Lá Sen. Phía trước và sau chùa có nhị ao sen có lá to như những cái nia. Theo trụ trì, loài này được gọi là sen vua, mọc nhiều ở vùng rừng Amazon (Nam Mỹ). Cây nổi tiếng do tài năng chịu đựng sức nặng từ 50 kg tới 100 kg.

Info: https://khachsanthanhdong.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *