Nhiều khách nước ngoài tới Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa

Nhiều khách nước ngoài vẫn tới tạm cư tại Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa những ngày qua. “Kết quả này là nhờ sự kiên trì và giữ vững định hướng kinh doanh từ ngày mới xây dựng, luôn tăng cường công việc bán lẻ trên các thị trường trong và ngoài nước, chú trọng tới việc cải thiện và phát triển dịch vụ, chủ trương không phụ thuộc vào khách đoàn (cụ thể là khách đoàn Trung Quốc) nên tình hình kinh doanh vẫn ổn”, lãnh đạo KS cho biết.

Info: https://khachsanthanhdong.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *