Những kỷ vật của nữ giao liên miền Nam

Từ ngày 15/10, bảo tồn Phụ nữ Nam bộ (quận 3) trưng bày chuyên đề “Nữ đội viên giao liên miền Nam”. Gần 200 hình ảnh, hiện vật về nữ giao liên được tái tạo.

Trong chiến tranh, phụ nữ giao liên có nhiệm vụ đưa đón, che giấu cán bộ, vận chuyển tài liệu mật, đưa thông tin liên lạc… 

Info: https://khachsanthanhdong.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *